Kontaktné údaje

Pneu-autoBest Poprad s.r.o.
Športová 137/13
059 11 Hozelec
Tel: 0905 966 836
E-mail: info@pneuauto.sk
E-mail: marketingpneuauto@gmail.com

IČO: 54 421 748
DIČ: 2121662048
IČ DPH: SK2121662048
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
Číslo účtu: 1700728005/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK58 1111 000000 170072 8005

Adresa prevádzky:
Pneu-autoBest s.r.o
Teplická 3979
058 01 Poprad
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 43655/P

Kontaktný formulár
    Kde nás nájdete?